zondag 2 januari 2022

Kennissessie over het gebruik van steenkool voor cultureel erfgoed

Historisch Railvervoer Nederland organiseert maandelijks een online kennissessie voor haar leden over een bepaald onderwerp. De kennissessie van 13 januari 2022 heeft als thema de toekomst van het gebruik van steenkool voor cultureel erfgoed (denk daarbij aan stoomlocomotieven, stoomschepen, stoomgemalen of stoomwalsen). Met het klimaatakkoord wordt steenkoolgebruik steeds verder verminderd. Hoe spelen we hier als erfgoedsector op in en welke mogelijkheden hebben we in de toekomst om erfgoed functioneel te kunnen blijven presenteren? Aan de hand van stellingen gaan we met elkaar in gesprek over dit onderwerp.

Omdat dit onderwerp niet alleen voor de railsector van belang is, worden ook andere sectoren nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen.

De sessie wordt online via Skype gehouden.

Datum: 13 januari 2022
Digitale inloop: 19:15 uur
Aanvang: 19:30 uur
Eindtijd: 21:00 uur
  • De link kun je openen in je internetprogramma/browser
  • Geen account nodig, deelnemen als gast mogelijk
  • Werkt de link niet of moet je inloggen open de link in een andere browser (Edge/Chrome of probeer het in een incognito/prive-venster)


vrijdag 26 november 2021

Restauratieregeling mobiel erfgoed opengesteld

De restauratieregeling voor mobiel erfgoed van het Mondriaan Fonds is weer opengesteld. De regeling is bedoeld voor de restauratie en het herstel van mobiel erfgoed, met aandacht voor de verduurzaming daarvan. De bijdrage kan worden gebruikt voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed dat is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed en dat een duidelijke positie inneemt in de verhaallijn van de Toonbeelden van mobiel erfgoed. Informatie over de regeling is te vinden op de website van het Mondriaan Fonds.

woensdag 6 oktober 2021

Platform Mobiel Erfgoed over huisvesting terugkijken?Het inspirerende Platform Mobiel Erfgoed over de huisvesting van mobiel erfgoed van 30 september 2021 is weliswaar voorbij, maar het is nog in zijn geheel te bekijken op https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210930_1. Gebruik bij voorkeur Chrome als browser.

vrijdag 3 september 2021

Platform Mobiel Erfgoed 30 september 2021 – Thema: mobiel erfgoed onder dak.

 

Wat: Platform Mobiel Erfgoed over mobiel erfgoed onder dak.

Waar: online.

Wanneer: woensdag 30 september 2021, aanvang 15.00 uur.

Aanmelden: https://formulier.cultureelerfgoed.nl/archis/mobiel-erfgoed

 

Mobiel erfgoed en vastgoed lijken zo op het eerste gezicht weinig met elkaar van doen te hebben. Maar schijn bedriegt!

Mobiel erfgoed heeft een flinke en bijzondere huisvestingsbehoefte. Onderdak vinden voor een trein, een blusvliegtuig of een schip is lastig. Bovendien zijn de beschikbare budgetten vaak beperkt. Maar er zijn zeker ook kansen.

Want mobiel erfgoed kan een bijzondere rol vervullen bij de inrichting van gebieden. Een historische tramlijn in de buurt van een nieuwe woonwijk, een haven met historische schepen tussen een historische dorpskern en een nieuw complex met luxe appartementen, een luchtvaartmuseum dat wordt ingepast in een gebiedsontwikkeling en historische bussen die zorgen voor het vervoer naar het museum. Het zijn zeer waardevolle objecten die een duidelijke meerwaarde geven aan de beleving van de woonwijk. En denk eens aan de kansen voor de stadsvernieuwing: hoe interessant zou het zijn om zo'n project te verrijken met werkzaam mobiel erfgoed?

 

Op 30 september gaan we daar in het Platform Mobiel Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de stichting Mobiele Collectie Nederland aandacht aan besteden. Samen met mensen die dagelijks actief zijn in het vastgoed. Als ontwikkelaar, stedenbouwkundige, leegstandsbeheerder, hoe dan ook. Mensen die juist daar hun sporen hebben verdiend. Zo brengen we twee werelden met elkaar in contact, en werken we aan een wederzijdse inspiratie. Daar komen vast mooie resultaten uit!

 

In het eerste deel van de bijeenkomst laten we geslaagde voorbeelden zien en besteden we aandacht aan initiatieven die zich nog in de ontwikkelingsfase bevinden. Wat kunnen we ervan leren? Een panel van economen, planologen en creatieve vastgoedontwikkelaars analyseren en geven advies.

 

In het tweede deel komen sprekers aan het woord uit de wereld van het herbestemmingsvastgoed: welke kansen en mogelijkheden zien zij voor het onderdak brengen van mobiel erfgoed? Hoe kunnen de wereld van mobiel erfgoed en de wereld van (herontwikkelings-)vastgoed elkaar vinden? Welke perspectieven zijn er op win-win situaties?

 

Aanmelden

Dit webinar is gratis, maar aanmelden is wel nodig. Dat kan via: https://formulier.cultureelerfgoed.nl/archis/mobiel-erfgoed. U ontvangt een bevestiging per mail én daarbij de link waarmee u deel kunt nemen aan de bijeenkomst. Bewaar deze bevestiging daarom goed tot het webinar!

Ontving u deze uitnodiging via een relatie en wilt u deze voortaan graag zelf ontvangen? Schrijf u dan in voor de mailinglijst.

Aanmelden

 

Programma

Tijd

Onderwerp

14.50

Digitale inloop

15.00

Welkom en inleiding door dagvoorzitter Arjen Kok, RCE

15.10

Nationaal Transport Museum, Nieuw Vennep
Arno van der Holst

15.20

Stichting Tramhaven, Winschoten
Emmo Philbert

15.30

Haags Busmuseum, Pijnacker
Kevin Kloosterman

15.40

Transit Oost , Winterswijk
Frank van Setten

15.50

Panelgesprek met Alexander Ramselaar (cultuur+ondernemen) en Wendy Gieben (ANNA Vastgoed & Cultuur)

16.00

Pauze

16.05

Inleiding op het tweede deel

16.10

 

16.20

 

PPS Publiek Private Samenwerking

Peter Verdaasdonk

Leegstandsbeheer
Claudia Duinisveld, Keurmerk Leegstandbeheer

16.30

 

16.40

 

Rijksvastgoed
Peter Vermeer, Rijksvastgoedbedrijf

Industrieel Erfgoed

Arno Boon, BOEI

16.40

Discussie en vragen uit de chat

17.00

Afsluiting

 

De platformbijeenkomsten Mobiel Erfgoed zijn een initiatief van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Tweemaal per jaar worden actuele thema’s geagendeerd en besproken. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij het mobiel erfgoed, van eigenaar tot ambtenaar, van liefhebber tot professional. Op eerdere bijeenkomsten stonden internationalisering, citymarketing, historische infrastructuur, brandstoffen en fondsen en filantropen centraal.


donderdag 10 juni 2021

Leer je erfgoed - nieuwe module Werken met vrijwilligers

Nieuwe module 'Werken met vrijwilligers' nu online

 

Wil jij met de vrijwilligers van jouw organisatie nóg beter samenwerken? Dan is de nieuwe module ‘Werken met vrijwilligers’ voor jou interessant. Vrijwilligers zijn onmisbaar in de erfgoedsector. Het is daarom heel belangrijk dat iedere vrijwilliger zich prettig voelt binnen de organisatie en is toegerust met de juiste kennis en kunde.

 

Voor wie is de module?

In 30 minuten leer je wat er zoal komt kijken bij het coördineren van vrijwilligers. De online module ‘Werken met vrijwilligers’ is voor alle (aanstaande) vrijwilligerscoördinatoren, of zij nu vrijwilliger zijn of in dienst zijn van een organisatie. Na het afronden van de module ben je je ervan bewust hoe je met een groep vrijwilligers goed, veilig en zinvol kunt samenwerken.

 

Meld je aan

Leer je Erfgoed is een e-learning platform voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor het behouden en toegankelijk maken van ons erfgoed. Het biedt een leuke en makkelijke manier om je (praktische) kennis over (de omgang met) erfgoed uit te breiden.  

Via het platform kun je diverse modules volgen, die een scala aan onderwerpen behandelen. Iedere cursus is gemaakt door een ontwikkelteam van deskundigen uit het veld met expertise over het betreffende onderwerp.  

Wil je deze of toekomstige modules volgen? Meld je dan zo snel mogelijk aan door een email te sturen naar via leerjeerfgoed@erfgoedacademie.nl.

woensdag 17 maart 2021

Nieuwe regeling Themafonds Erfgoedvrijwilligers

Van 1 maart t/m 30 april kunnen erfgoedorganisaties een aanvraag doen voor educatieve projecten of apparatuur die erfgoedvrijwilligers ondersteunen in hun werkzaamheden. Deze regeling is voor erfgoedorganisaties, waarvan de vrijwilligers het kloppend hart vormen.

Tienduizenden mensen zetten zich met hart en ziel in om ons cultureel erfgoed te behouden. Ze zijn essentieel om de talloze monumenten en musea te kunnen openstellen en hun verhalen levend te houden. Het Cultuurfonds steunt vanuit het Themafonds Erfgoedvrijwilligers erfgoedorganisaties via speciale regelingen.

 

Welke aanvragen worden ondersteund?

Erfgoedorganisaties kunnen tot en met 30 april een aanvraag doen voor initiatieven die erfgoedvrijwilligers in hun werk ondersteunen. Projecten met een educatieve en digitale insteek hebben hierbij de voorkeur. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • het versterken van de digitale aanwezigheid, door bijvoorbeeld de uitbreiding/aanpassing van de website of de database (webshop, ticketingsysteem, digitalisering collectie);
  • audiovisuele middelen zoals audiotours, films of routes met QR-technologie om publiek op passende wijze te ontvangen;
  • ‘oral history’-projecten waarbij de mondelinge verhalen van vrijwilligers worden vastgelegd en ontsloten via een website of database.

Er is een aantal voorwaarden verbonden aan de regeling: zo is deze bestemd voor kleinere erfgoedorganisaties tot 3 fte, en mag er een bedrag tussen de €1000,- en €5000,- worden aangevraagd.

Lees alle voorwaarden en details, ook van de aanvraagprocedure, op de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

dinsdag 9 maart 2021

Donderdag 11 maart 2021 - Kennissessie over Chroom-VI

Aankomende donderdag start HRN met kennissessies. Kennissessies zijn gratis en vrijblijvende bijeenkomsten voor alle medewerkers van de bij HRN aangesloten railmusea die interesse, vragen en/of ervaring in het thema van de sessie hebben. In de eerste kennissessie gaan we het hebben over Chroom-VI

 

Donderdag 11 maart 2021, aanvang: 19:30 – 21:00, online – Thema: ChroomVI
Al enkele jaren zijn giftige stoffen in, op en rond historisch spoorwegmaterieel een grote uitdaging voor het onderhoud, restauratie en beheer ervan. In deze kennissessie willen we samen met ervaringsdeskundigen van de railmusea maar ook een extern expert in gaan op de ChroomVI-problematiek en de vragen die leven bespreken en hopelijk beantwoorden. Ook andere gif- en schadelijke stoffen (asbest, roundup enz.) kunnen ter sprake komen. Als expert op het gebied van Chroom-VI hebben we Jan-Willem Pieters van RPS bereid gevonden een presentatie te geven over hoe om te gaan met Chroom-VI en vragen te beantwoorden. RPS heeft recent NS geadviseerd rond het Chroom-VI-vraagstuk wat daar speelt.

 

Medewerkers van railmusea worden via de besturen van hun organisaties geïnformeerd over de manier waarop ze kunnen deelnemen aan de kennissessie.