vrijdag 16 augustus 2019

Fedecrail Council Report July

Er is een nieuw verslag beschikbaar van de bestuursvergadering van Fedecrail. Dat is nu hier terug te vinden.

donderdag 13 juni 2019

De Achenseebahn in Oostenrijk is op zoek naar machinisten en stokers


De beroemde Achenseebahn, een tandradlijn in de Tiroolse bergen in Oostenrijk is sinds 1889 in gebruik en rijdt nog altijd met stoom. De spoorweg heeft in de komende zomermaanden dringend extra locomotiefpersoneel nodig. Als u al voor stoommachinist of stoker bent opgeleid, of als u geïnteresseerd bent om toe te treden tot het gilde van locomotiefpersoneel (man/vrouw), neem dan direct contact met de Achenseebahn op. Goede betaling en de Achenseebahn helpt bij het vinden van onderdak!

Meer informatie: Achenseebahn AG, Bahnhofplatz 1-3, 6200 Jenbach, Oostenrijk Telefoon 00 43 5244 62243, f ax: 00 43 5244 622435, e-mail: info@achenseebahn.at, website: www.achenseebahn.at.
-->

zaterdag 18 mei 2019

Uitnodiging Platform Mobiel Erfgoed op 12 juni 2019

Het Platform Mobiel erfgoed op woensdagmiddag 12 juni gaat over geld. Over het financieren van grote projecten en van de structurele kosten, bijvoorbeeld voor de inzet van de duizenden vrijwilligers. We nodigen u van harte uit bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Eigenaren, vrijwilligers en liefhebbers staan bol van de passie en inzet voor mobiel erfgoed. En toch blijkt dat in de praktijk niet altijd voldoende. Voor vrijwilligersorganisaties is de financiering van grote restauraties, kostbare verwervingen, publieksevenementen en noodzakelijke voorzieningen een grote uitdaging. Ze vormen vaak een hoofddoel van de behoudsorganisaties in het mobiel erfgoed. Uiteindelijk is er ook geld nodig om al dit waardevolle erfgoed in stand te houden. Zonder geld gaat het gewoon niet.

Tijdens het platform gaan we in op de mogelijkheden die de fondsen bieden. We bespreken de culturele ANBI-status en behandelen het vinden en binden van particuliere financiers, het mecenaat. Deskundigen van de Belastingdienst, Stichting Cultuur+Ondernemen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Mondriaan Fonds bespreken hun ervaringen en inzichten, geven voorlichting en waardevolle tips en wijzen u op do’s en don’t
s bij de werving van middelen en het benaderen en vooral vasthouden van schenkers en donateurs.
Wat zijn uw ervaringen met subsidieaanvragen? Hoe is het u gelukt om financiers te vinden voor uw project? En hoe lukt het u om ze duurzaam aan uw erfgoed te verbinden? De sprekers gaan graag met u in gesprek over de kansen en uitdagingen voor het mobiele erfgoed.Deelname is gratis, maar u moet zich wel vooraf aanmelden. Dat kan via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).


Het Platform vindt plaats bij de RCE, Smallepad 5 in Amersfoort. Die inloop is vanaf 13.00 uur, de aanvang is om 13.30 uur. Het volledige programma staat op de speciale pagina van de RCE.

Graag tot ziens op 12 juni!

Met vriendelijke groet,

Programmacommissie Platform Mobiel Erfgoed
Kees Wielemaker (Mobiele Collectie Nederland/MCN),
Ben Boortman (MCN),
Arjen Kok (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/RCE)  

dinsdag 23 april 2019

Inschrijving Fedecrail Youth Exchange in Catalonië nog mogelijk


Elk jaar organiseert de Europese koepelorganisatie Fedecrail een internationale uitwisseling voor jongeren uit heel Europa. Allemaal werken zij als vrijwilliger bij een van de aangesloten museumspoororganisaties in hun eigen land. Dit jaar vindt de uitwisseling in Catalonië (Spanje) plaats. 

Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar en de inschrijving van de deelnemers aan de 13e FEDECRAIL Youth Exchange 2019 van 9 tot 18 augustus in Catalonië is verlengd tot 30 april. De organisator is het Spoorwegmuseum in Móra la Nova. Zaragoza, Rubi en Barcelona zullen ook worden bezocht. Het aantrekkelijke programma omvat praktisch werk aan historische voertuigen, maar ook culturele bezoeken en natuurlijk leuke sociale contacten met gelijkgestemden. Alle  medewerkers van railmusea die tussen de 16 en 25 jaar oud zijn kunnen deelnemen aan de jongerenuitwisseling. Nadere informatie is te verkrijgen via het e-mailadres youthexchange[a])fedecrail.org, waarbij [at] moet worden vervangen door @.

zaterdag 13 april 2019

Subsidies voor immaterieel erfgoed


Heb jij een project dat gericht is op het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed? Misschien is de subsidieregeling Immaterieel erfgoed iets voor jou.
Met de subsidieregeling Immaterieel erfgoed stimuleren we eigentijdse vormen van beoefening zodat het toekomstbestendig is. Door een extra impuls vergroten we de aandacht, erkenning en waardering voor immaterieel erfgoed.
We ondersteunen projecten waarin erfgoedbeoefenaars en erfgoedgemeenschappen werken aan het van deze tijd houden of maken van hun immaterieel erfgoed zodat het ook in de toekomst beoefend kan blijven worden. Door bijvoorbeeld nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan of nieuwe beoefenaars te betrekken kan het immaterieel erfgoed eigen worden gemaakt en krijgt het nieuwe toepassingsvormen.
Wat is immaterieel erfgoed?
Immaterieel erfgoed is levende cultuur die wordt doorgegeven van generatie op generatie en van persoon op persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om rituelen, gebruiken, ambachten of festiviteiten. Het is wat mensen maken met hoofd, hart en handen. Door het beoefenen blijft erfgoed dynamisch, verandert het mee met de tijd en wordt het doorgegeven aan volgende generaties.
Je kunt dan bijvoorbeeld binnen de railsector denken aan traditionele technieken die door de railmusea in stand worden gehouden of aan bepaalde functies, zoals die van seinhuiswachter, postsorteerder of stoker. Op de site van het kenniscentum immaterieel erfgoed vind je nog meer voorbeelden.
Aanvragen
Je kunt een aanvraag indienen van 1 april 2019 t/m 18 december 2020, of tot het totale budget bereikt is. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst.
Bedragen
De subsidie bedraagt minimaal € 1.000,- en maximaal € 10.000,- per project.
Het totale beschikbaar budget is € 1.500.000,-
Subsidieregeling
In de subsidieregeling met toelichting vind je alle details. Bijvoorbeeld wat wij verstaan onder begrippen als immaterieel erfgoed, erfgoedbeoefening, erfgoedbeoefenaar.

dinsdag 26 maart 2019

Jubileum-nieuwsbrief nummer 4 over het Fedecrail-congres in de Harz, van 12 t/m 17 april a.s.

Er is weer een nieuwe Newsletter van Fedecrail verschenen over het jubileumcongres dat van 12 tot en met 17 april aanstaande bij de Harzer Schmalspur Bahnen plaatsvindt. De Nieuwsbrief bevat onder andere informatie over de geplande excursies, naar onder andere andere de Selketalbahn en de Rübelandbahn. Ook is voorzien in een apart partners-programma. Aanmelden voor het congres en voor de excursies is nog mogelijk. De Nieuwsbrief is te vinden op de website van Fedecrail.

donderdag 7 maart 2019

Nieuwe jubileum-nieuwsbrief over het Fedecrail-congres


De Europese koepelorganisatie Fedecrail bestaat dit jaar 25 jaar. Daarom wordt iedereen die betrokken is bij de zorg voor het spoorweg- en tramerfgoed van Europa nadrukkelijk uitgenodigd om dit jubileum mee te vieren, wat uw rol ook is - of u een van de vele exploitatiefuncties uitvoert of belangrijk werk op de achtergrond doet of manager of bestuurslid bent. Fedecrail beseft dat  tijd en geld niet in overvloed aanwezig zijn en daarom zijn er verschillende arrangementen samengesteld voor de jubileumviering. Zie voor meer informatie de brochure die u hier kunt vinden.
--> -->