vrijdag 19 oktober 2018

Mobiel erfgoed verdient een toekomst

Blog van Birgit Donker (directeur Mondriaan Fonds) over mobiel erfgoed

Erfgoed is datgeen wat ons als samenleving schraagt. Het geeft ons een gezamenlijke geschiedenis, waar we verhalen over kunnen vertellen. Dat erfgoed is er in soorten en maten; immaterieel zoals rituelen en materieel, zoals gebouwen. En het kan bewegend zijn, het mobiele erfgoed, dat bestaat uit auto’s, treinen, vliegtuigen, boten, et cetera.
Voor dat mobiele erfgoed heeft het Mondriaan Fonds een nieuwe bijdragemogelijkheid, die is bedoeld voor restauratie en verduurzaming. Het gaat om alle sectoren: rail, water, weg en lucht. Aanvragen kunnen worden ingediend door Nederlandse stichtingen en musea zonder winstoogmerk, gericht op behoud en tonen van mobiel erfgoed. Voorwaarde is dat het te restaureren object moet zijn opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed én een duidelijke positie inneemt in de verhaallijn van de zogeheten Toonbeelden, uitgevoerd door de stichting Mobiele Collectie Nederland in samenwerking met het Mobiel Erfgoed Centrum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Lees verder op de site van het Mondriaan Fonds.

 

woensdag 17 oktober 2018

Regeling Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed gepubliceerd

Vandaag is de nieuwe regeling gepubliceerd waarmee een bijdrage voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed kan worden aangevraagd. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht. De bijdrage is bestemd voor organisaties op het gebied van mobiel erfgoed en kan eventueel gezamenlijk met een andere instelling worden aangevraagd.
De bijdrage kan worden gebruikt voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed dat is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed en dat een duidelijke positie inneemt in de verhaallijn van de Toonbeelden van mobiel erfgoed, waarmee uitdrukking wordt gegeven aan een bijzonder nationaal of regionaal belang. Let op: dat betekent niet dat het object waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, opgenomen moet zijn als toonbeeld op de toonbeeldensite, maar wel dat het moet aansluiten bij een van de ontwikkelingen die op de toonbeeldensite worden omschreven.
Doel is de kwaliteit van bijzonder mobiel erfgoed te versterken en op een duurzame wijze operationeel te houden, waarbij aandacht is voor milieu-, energie- en klimaataspecten. De regeling is terug te vinden op de site van het Mondriaan Fonds en aanvragen dienen dan ook bij het Mondriaan Fonds te worden ingediend.

donderdag 11 oktober 2018

Reis in stijl naar de Dag van de Railmuseamedewerkers op 3 november!


Zoals bekend vindt op zaterdag 3 november 2018 bij de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik de jaarlijkse 'Dag voor de Railmuseamedewerkers' plaats. De vereniging Historisch Railvervoer Nederland heeft aan de Nederlandse Spoorwegen gevraagd iets te willen betekenen voor het vervoer van zoveel mogelijk vrijwilligers van de Nederlandse railmusea naar Hoorn op zaterdag. De NS heeft een bijzonder genereus aanbod gedaan en stelt ons gratis rijdend personeel, dienstregelingpaden en energie en infraheffing ter beschikking. Dat stellen we natuurlijk bijzonder op prijs, want zo is een unieke reisgelegenheid in historische stijl naar Hoorn mogelijk! 


Eén van onze leden is de Stichting Hondekop, die een 100 meter lang elektrisch treinstel met plek voor 200 vrijwilligers op de baan heeft; treinstel 766. Zij hebben aangegeven dat hun stel voor de aan- en afvoerrit naar en van Hoorn beschikbaar is en vragen daarvoor (omdat HRN daarvoor geen budget kan vrijmaken) van de reizigers een -vrijwillige- kleine bijdrage.


Er is een dienstregeling gekozen die kans biedt op het meenemen van (relatief veel) vrijwilligers van de railmusea.

De trein vertrekt 's ochtends om ongeveer 10.00 uur uit Tilburg, zodat vrijwilligers van de SGB en alle andere vrijwilligers uit West-Brabant en Zeeland als eerste kunnen instappen. Daarna wordt Den Bosch aangedaan (aankomst 10.26 uur, vertrek 10,49 uur) voor de collega's van de ZLSM en van allen die ten zuiden van Arnhem/Nijmegen wonen. Via Utrecht (aankomst 11.24 uur, vertrek 11.31 uur), waar vrijwilligers van het Spoorwegmuseum, SSN, VSM en MBS, maar natuurlijk ook van andere organisaties kunnen instappen, gaat het naar Amsterdam (aankomst 12.00 uur, vertrek 12.16 uur), waar de medewerkers van onder andere de Stoomtrein Katwijk-Leiden, de EMA, het ISM, het Rijssens Leemspoor en de STAR (via de Hanzelijn aangereisd) kunnen instappen en het laatste stukje meerijden naar Hoorn (aankomst 12.47 uur). De terugreis gaat in omgekeerde volgorde: Hoorn vertrek 17.23 uur, Amsterdam aankomst 17.54 uur, vertrek 18.01 uur, Utrecht aankomst 18.28 uur, vertrek 18.36 uur, Den Bosch 19.15 uur, vertrek 19.16 uur en Tilburg aankomst 19.32 uur. De genoemde tijden zijn nog indicatief.


LET OP: iedere vrijwilliger die mee wil reizen, meldt zich individueel aan via het mailadres HRNdag@mat54.nl Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Bij 190 aanmeldingen is de 766 zitvol. Geef daarbij aan bij welke organisatie je medewerker bent en waar je in wilt stappen.
Enkele dagen voor vertrek ontvangen de meereizende vrijwilligers op het mailadres waarmee ze zich hebben aangemeld een QR-code waarmee ze op de in- en uitstapstations de poortjes kunnen openen om bij de 766 te komen. Bij overintekening wordt dit binnen 24 uur gemeld aan degene voor wie geen plek meer is in de extra trein.

LET OP 2: voor de reis naar en van de in- en uitstapstations is een regulier vervoersbewijs nodig. Tot en met zondag 14 oktober heeft Albert Heijn nog een goedkope dagkaart in de aanbieding, die hiervoor uitkomst kan bieden. Helaas is deze online uitverkocht, maar er zijn wel Albert Hein-0vestigingen die de kaart nog in voorraad hebben.


Tot slot: de inzet van stel 766 is een buitenkansje: groot genoeg om veel mensen naar Hoorn te brengen en bovendien helemaal in stijl, met historisch materieel. Maar net als al het andere museummaterieel is de inzet en het onderhoud van het stel kostbaar. Omdat we als HRN pas in een laat stadium met dit idee aan de slag konden gaan, is er geen budget. We bevelen van harte bij jullie aan, om op zaterdag 3 november per persoon een kleine bijdrage van € 5,00 te doneren als kleine tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van de 766. Daarvoor zal tijdens de rit jullie aandacht worden gevraagd.

We hopen natuurlijk dat jullie in groten getale gebruik maken van de mogelijkheid om met hondekoptreinstel 766 mee te reizen naar de bijeenkomst in Hoorn!
-->

dinsdag 9 oktober 2018

Een historische atlas van het mobiele erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werkt regelmatig (mee) aan erfgoedatlassen, variërend van de Bosatlas voor het Cultureel Erfgoed tot een atlas voor historische fabrieksschoorstenen. Maar een atlas van mobiel erfgoed (in een ruimtelijke context), die is er nog niet. De Stichting Mobiele Collectie Nederland vroeg de RCE daarom eerder dit jaar om een atlas van het mobiele erfgoed te ontwikkelen. Graag laten we u in deze bijeenkomst op woensdag 12 december 2018 de contouren van de nieuwe atlas zien en gaan we met u in gesprek over het vervolg.
Nederland wordt al meer dan een eeuw doorkruist door wegen, kanalen, spoorlijnen en vliegroutes. Weinig landen kennen zo’n grote dichtheid van infrastructuur en zo’n rijke historie als het gaat om mobiliteit als Nederland. De brede collectie Nederland van mobiel erfgoed is daar de levende getuige van.
In drie presentaties gaan we in op de huidige stand van zaken. U krijgt een overzicht gepresenteerd van voorgaande historische atlassen waar de RCE aan heeft gewerkt. Vervolgens komt de historische infrastructuur aan de orde: vervlogen vliegvelden, klassieke kanalen, tramnetten en buslijnen, spoortrajecten en rijkswegen. Tenslotte bespreken we de digitale atlas van de historische infrastructuur, waarvan we u een eerste ontwerp laten zien.
 
Voor wie?
Natuurlijk voor alle mensen die werken met mobiel erfgoed. Ook geïnteresseerden en betrokkenen zijn zeer welkom.


Informatie over het platform is ook op de site van de RCE te vinden.
 
Zet de datum van 12 december vast in uw agenda! De bijeenkomst vindt plaats bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. 

dinsdag 2 oktober 2018

Oproep tot deelname: Europese erfgoedprijzen 2019 / Europa Nostra Awards
De European Heritage Awards / Europa Nostra Awards zijn Europa's hoogste onderscheidingen op het gebied van erfgoed. De prijzen zijn een erkenning voor de beste conserveringsprojecten, het meest indrukwekkende onderzoek, de meest toegewijde erfgoedprofessionals en vrijwilligers en de beste bewustmakings-, opleidings- en onderwijsprogramma's.

Architecten, ambachtslieden, culturele erfgoeddeskundigen, professionals en vrijwilligers, openbare en particuliere instellingen en lokale gemeenschappen: dit is uw kans om de hoogste erfgoedprijs in Europa binnen te slepen!

Tot 30 opmerkelijke erfgoedprojecten uit heel Europa zullen worden bekroond. Daarvan ontvangen 7 laureaten elk een Grand Prix en 10.000 euro; één van hen krijgt de publieksprijs, die wordt gekozen via een online enquête van Europa Nostra, het toonaangevende Europese erfgoednetwerk.
Alle winnaars worden in het zonnetje gezet tijdens de uitreiking van de Europese erfgoedprijzen in juni 2019.

De EU-prijs voor cultureel erfgoed / Europa Nostra Awards (vanaf 2019 de Europese erfgoedprijzen / Europa Nostra Awards) is in 2002 door de Europese Commissie gelanceerd en wordt sindsdien door Europa Nostra uitgereikt. De prijzen hebben de winnaars grote voordelen opgeleverd, zoals meer (inter)nationale bekendheid, meer bezoekers en vervolgfinanciering. De Awards worden ondersteund door het Creative Europe-programma van de Europese Unie.

Dien uw project in en deel uw succes in heel Europa!

Schrijf u nu in:
www.europeanheritageawards.eu/apply Uiterste datum: 15 november 2018 (datum van ontvangst)

Bekijk de video:
www.youtube.com/watch?v=Y5ArL64ZKWs

Ontdek meer:
www.europeanheritageawards.eu

dinsdag 11 september 2018

Dag voor de railmuseamedewerkers – 3 november 2018


Elk jaar komen de vrijwilligers en vaste medewerkers van alle museumspoor- en tramlijnen in Nederland bijeen, bij toerbeurt bij één van de collega-organisaties: de Dag voor de railmuseummedewerkers. Op informele wijze kijkt men bij elkaar in de keuken, ontmoet men collega’s, kan men de collectie bekijken en ideeën opdoen.
Foto: Rein Korthof
Dit jaar treedt de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik (SHM) op als gastheer op zaterdag 3 november 2018. De SHM viert dit jaar namelijk dat 50 jaar geleden de eerste stoomtramrit tussen Hoorn en Medemblik plaatsvond. Aan de exacte invulling van het programma wordt nog gewerkt, maar nu staat al vast dat tijdens de Dag voor de railmuseummedewerkers ook bijzonder historisch materieel van andere organisaties zal rijden. De inzet van dit materieel symboliseert de plezierige samenwerking tussen de railmusea.
De Dag voor de railmuseummedewerkers 2018 wordt ongetwijfeld opnieuw een gezellige én inspirerende middag, met verschillende stoomtramritten, kijkjes achter de schermen, natuurlijk veel uitwisseling van kennis en informatie en aan het eind een gezellige borrel.
Markeer, als u medewerker bent bij een van de railmusea, zaterdag 3 november dus alvast in uw agenda, want u bent van harte welkom! Het programma start op 3 november om 13.00 uur. Binnenkort ontvangen de organisaties die bij Historisch Railvervoer Nederland zijn aangesloten meer informatie over deze dag, onder andere over de wijze van aanmelden.
-->

donderdag 28 juni 2018

Kamervragen over Electrische Museumtramlijn Amsterdam

De ChristenUnie stelde de Minister van OCW, mevrouw Ingrid Engelshoven, een maand geleden vragen over de positie waar de Electrische Museumtramlijn Amsterdam (EMA) in terecht is gekomen en heeft haar gevraagd actie te ondernemen voor het behoud van de historische tramlijn. Het beginpunt van de lijn bij het Haarlemmermeer-station en de loodsen waar de klassieke trams van de stichting staan dreigen namelijk te verdwijnen in verband met woningbouw.

CU-kamerlid Carla Dik-Faber vindt dat 'buitengewoon spijtig en onwenselijk' en verzoekt de minister met  de gemeente Amsterdam in gesprek te gaan om de museumtramlijn te redden. 

Maar in een antwoord op de kamervragen zegt de minister dat de gemeente Amsterdam aan zet is. 'Het verlies van historische trams en de museumspoorlijn zou uiteraard zeer spijtig zijn en ik hoop dan ook dat de EMA en Amsterdam tot een passende oplossing komen,' zo schrijft zij. Zij zegt ook dat de gemeente bereid is opnieuw met de EMA in gesprek te gaan, om samen tot een oplossing te komen. 'Van de gemeente mag wel verwacht worden dat zij de EMA daarbij ondersteunt en geen onnodig zware eisen stelt', zo stelt de minister. 


De minister heeft de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) gevraagd om de vrijwilligers van de EMA te ondersteunen bij het ontwikkelen van een toekomstvisie . 'Daarnaast', zo schrijft ze, 'kan mogelijk een beroep gedaan worden op de regeling `bijdrage mobiel erfgoed’ bij het Mondriaan Fonds dat zowel projecten als ook haalbaarheidsonderzoek ondersteunt'.
-->

De gemeenteraad van Amstelveen nam afgelopen week unaniem een motie aan van de ChristenUnie, waarin Burgemeester en Wethouders worden opgeroepen zich in te zetten voor het behoud van de elektrische museumtram in Amstelveen en waarin de historische trams als 'één van de beeldbepalers van het culturele Amstelveen' worden genoemd.

Volgens het AD wacht de gemeente Amsterdam eerst een uitspraak van de Raad van State af, waar de EMA een procedure is gestart tegen het besluit. Op internet staat een petitie voor het behoud van de tramlijn en die is inmiddels al meer dan 15.000 keer ondertekend.'