donderdag 20 december 2018

25 jaar Fedecrail – jubileumviering en congres in april 2019 in de Harz in Duitsland


Ongeveer 170 jaar nadat de eerste trein tussen Stockton en Darlington in Groot-Brittannië reed en 43 jaar nadat de allereerste eerste museumspoorlijn, de Talyllyn Railway in Wales, van start ging, werd de Europese koepelorganisatie Fedecrail opgericht in Leuven (België) op 16 april 1994.
 
Al vele jaren is er samenwerking tussen de museum- en de toeristische spoor- en tramwegen in Europa. Het begon met een conferentie in 1989, georganiseerd door de Britse Association of Railway Preservation Societies (ARPS), die in Utrecht werd gehouden ter ere van 150 jaar Nederlandse Spoorwegen. Fedecrail begon dus met een eerste informele bijeenkomst die werd herhaald in Hameln (D) in 1991, waar de oprichting van een Europese belangenvereniging werd voorgesteld. De aanwezige vertegenwoordigers waren van mening dat er in Europa, dat op steeds meer gebieden ging samenwerken, ook meer samenwerking nodig was tussen de railmusea.
Na een periode van discussies, onderzoek en voorbereiding door een stuurgroep, werd Fedecrail op 16 april 1994 in Leuven (B) opgericht naar Belgisch recht. De statuten stellen dat samenwerking en wederzijdse ondersteuning, onderzoek, het streven naar oplossingen voor gemeenschappelijke problemen en belangenbehartiging op het niveau van de Europese Unie de belangrijkste doelstellingen zijn. Enkele jaren geleden werd Fedecrail door de Europese Commissie aangesteld als vertegenwoordigend orgaan bij de Europese Spoorwegagent (ERA).

Van harte welkom op de 25e verjaardag van Fedecrail!

Sinds bijna een jaar is Fedecrail bezig om een zeer bijzonder jubileumprogramma voor te bereiden. Allereerst is gezocht naar een geschikte locatie voor het jubileumfeest, waar plek is voor de jaarlijkse conferentie, voor de algemene ledenvergadering en voor een interessant studieprogramma. Uiteindelijk viel de keuze op de stad Wernigerode in de Harz in Duitsland.
De Duitse koepelorganisatie VDMT zegde haar medewerking bij de organisatie toe evenals de directie van de befaamde Harzer Schmalspur Bahnen (HSB) die in Wernigerode haar uitgangspunt heeft. Voeg daaraan toe de aanwezigheid van een geschikt hotel voor het congres en de medewerking van de regionale VVV en alle ingrediënten zijn aanwezig voor een succesvol Fedecrail jubileumprogramma van 12 tot 17 april 2019.

Op het programma staan sessies van de verschillende werkgroepen van Fedecrail (vrijdag 12 april), de algemene ledenvergadering (zondag 14 april), een Business Conference (maandag 15 april) met een breed scala aan sprekers en onderwerpen en natuurlijk studiebezoeken aan diverse railmusea (zaterdag 12 april - woensdag 17 april). De ‘Jubileumdag’ (dinsdag 16 april) wordt gemarkeerd door een speciale HSB-stoomtrein om de zon op de top van de Brocken te zien opkomen.

Dit jaar biedt FEDECRAIL een breed scala aan 'flexi-opties' voor deelname, variërend van één enkele dag tot het volledige programma, met als doel de deelname af te stemmen op het budget en de agenda van de deelnemers. Voor jongere medewerkers van railmusea is een aantal plaatsen beschikbaar tegen speciale korting.

vrijdag 30 november 2018

‘Rendement’ voor gemeenten én mobiel erfgoed vergroten

Hoe kunnen gemeenten/regio’s en mobiel erfgoed (nog) meer van elkaar profiteren en gezamenlijk hun waarde verhogen? Dit kan door in kaart te brengen wat die waarde (potentieel) is (zowel voor imago en economie als maatschappelijk), door meer van elkaars behoeften en wensen kennis te nemen, en door samen het product (nog) beter te vermarkten.
ZKA-adviseur Gré Beekers gaf in juni een lezing bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor de stichting Mobiele Collectie Nederland, tijdens het Platform Mobiel Erfgoed. De stichting verenigt museale en particuliere eigenaren van mobiel erfgoed, te verdelen in vier sectoren: water, weg, rail en lucht of, populair gezegd, onze stoomtreinen, traditionele zeilschepen, classic cars en klassieke vliegtuigen. Hij belichtte daarbij het belang van dit mobiele erfgoed voor destinatie- en citymarketing. Een verslag van zijn presentatie is op de website van ZKA te vinden.

woensdag 21 november 2018

Een historische atlas van het mobiele erfgoed

Op 12 december a.s. vindt het tweede Platform Mobiel Erfgoed plaats, bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.
Het onderwerp van dit platform is een digitale atlas van de historische infrastructuur en van het mobiel erfgoed. Inmiddels zijn de inhoud van het programma en de sprekers bekend:

13.30
- Inloop

14.00  
- Welkom en inleiding
Arjen Kok, specialist roerend en immaterieel erfgoed  RCE
- Mobiel erfgoed en de historische infrastructuur in Nederland 
Ben Boortman, voorzitter stichting MCN (Mobiele Collectie Nederland) over het belang van de historische omgeving voor het mobiel erfgoed.
- Kanalen in Nederland
Roger Raat, initiator en beheerder van de website Kanalen in Nederland, vertelt over zijn inventarisatie van historische kanalen in Nederland.
- Vervlogen Vliegvelden
Coert Munk en Jan Willem de Wijn inventariseren alle vliegvelden die Nederland ooit heeft gekend. De teller is de 450 gepasseerd en tikt door.
- Atlas van de verdwenen spoorlijnen in Nederland
Victor Lansink en Michiel ten Broek publiceerden ‘Atlas van verdwenen spoorlijnen in Nederland’ en brengen het historische railnetwerk van Nederland in kaart.
- Weggebruik op de kaart gezet
Hans Buiter, verenigingshistoricus ANWB, belicht ontwikkelingen van de historische infrastructuur van de weggebruiker.

15.15
- Pauze
- RCE-website Landschap in Nederland
Otto Brinkkemper, projectleider digitale landschapsatlas RCE, over de digitale atlas van de historische infrastructuur in Nederland.
- Knooppunt Leeuwarden als voorbeeld
Max Popma, adviseur stichting MCN,, nam de proef op som en onderzocht als voorbeeld de mogelijkheden om knooppunt Leeuwarden op de historische kaart te zetten.

16.45
- Afsluiting en vervolg

Deelname aan het platform is gratis maar men dienst zich wel vooraf aan te melden via de website van de RCE.

vrijdag 19 oktober 2018

Mobiel erfgoed verdient een toekomst

Blog van Birgit Donker (directeur Mondriaan Fonds) over mobiel erfgoed

Erfgoed is datgeen wat ons als samenleving schraagt. Het geeft ons een gezamenlijke geschiedenis, waar we verhalen over kunnen vertellen. Dat erfgoed is er in soorten en maten; immaterieel zoals rituelen en materieel, zoals gebouwen. En het kan bewegend zijn, het mobiele erfgoed, dat bestaat uit auto’s, treinen, vliegtuigen, boten, et cetera.
Voor dat mobiele erfgoed heeft het Mondriaan Fonds een nieuwe bijdragemogelijkheid, die is bedoeld voor restauratie en verduurzaming. Het gaat om alle sectoren: rail, water, weg en lucht. Aanvragen kunnen worden ingediend door Nederlandse stichtingen en musea zonder winstoogmerk, gericht op behoud en tonen van mobiel erfgoed. Voorwaarde is dat het te restaureren object moet zijn opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed én een duidelijke positie inneemt in de verhaallijn van de zogeheten Toonbeelden, uitgevoerd door de stichting Mobiele Collectie Nederland in samenwerking met het Mobiel Erfgoed Centrum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Lees verder op de site van het Mondriaan Fonds.

 

woensdag 17 oktober 2018

Regeling Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed gepubliceerd

Vandaag is de nieuwe regeling gepubliceerd waarmee een bijdrage voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed kan worden aangevraagd. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht. De bijdrage is bestemd voor organisaties op het gebied van mobiel erfgoed en kan eventueel gezamenlijk met een andere instelling worden aangevraagd.
De bijdrage kan worden gebruikt voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed dat is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed en dat een duidelijke positie inneemt in de verhaallijn van de Toonbeelden van mobiel erfgoed, waarmee uitdrukking wordt gegeven aan een bijzonder nationaal of regionaal belang. Let op: dat betekent niet dat het object waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, opgenomen moet zijn als toonbeeld op de toonbeeldensite, maar wel dat het moet aansluiten bij een van de ontwikkelingen die op de toonbeeldensite worden omschreven.
Doel is de kwaliteit van bijzonder mobiel erfgoed te versterken en op een duurzame wijze operationeel te houden, waarbij aandacht is voor milieu-, energie- en klimaataspecten. De regeling is terug te vinden op de site van het Mondriaan Fonds en aanvragen dienen dan ook bij het Mondriaan Fonds te worden ingediend.

donderdag 11 oktober 2018

Reis in stijl naar de Dag van de Railmuseamedewerkers op 3 november!


Zoals bekend vindt op zaterdag 3 november 2018 bij de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik de jaarlijkse 'Dag voor de Railmuseamedewerkers' plaats. De vereniging Historisch Railvervoer Nederland heeft aan de Nederlandse Spoorwegen gevraagd iets te willen betekenen voor het vervoer van zoveel mogelijk vrijwilligers van de Nederlandse railmusea naar Hoorn op zaterdag. De NS heeft een bijzonder genereus aanbod gedaan en stelt ons gratis rijdend personeel, dienstregelingpaden en energie en infraheffing ter beschikking. Dat stellen we natuurlijk bijzonder op prijs, want zo is een unieke reisgelegenheid in historische stijl naar Hoorn mogelijk! 


Eén van onze leden is de Stichting Hondekop, die een 100 meter lang elektrisch treinstel met plek voor 200 vrijwilligers op de baan heeft; treinstel 766. Zij hebben aangegeven dat hun stel voor de aan- en afvoerrit naar en van Hoorn beschikbaar is en vragen daarvoor (omdat HRN daarvoor geen budget kan vrijmaken) van de reizigers een -vrijwillige- kleine bijdrage.


Er is een dienstregeling gekozen die kans biedt op het meenemen van (relatief veel) vrijwilligers van de railmusea.

De trein vertrekt 's ochtends om ongeveer 10.00 uur uit Tilburg, zodat vrijwilligers van de SGB en alle andere vrijwilligers uit West-Brabant en Zeeland als eerste kunnen instappen. Daarna wordt Den Bosch aangedaan (aankomst 10.26 uur, vertrek 10,49 uur) voor de collega's van de ZLSM en van allen die ten zuiden van Arnhem/Nijmegen wonen. Via Utrecht (aankomst 11.24 uur, vertrek 11.31 uur), waar vrijwilligers van het Spoorwegmuseum, SSN, VSM en MBS, maar natuurlijk ook van andere organisaties kunnen instappen, gaat het naar Amsterdam (aankomst 12.00 uur, vertrek 12.16 uur), waar de medewerkers van onder andere de Stoomtrein Katwijk-Leiden, de EMA, het ISM, het Rijssens Leemspoor en de STAR (via de Hanzelijn aangereisd) kunnen instappen en het laatste stukje meerijden naar Hoorn (aankomst 12.47 uur). De terugreis gaat in omgekeerde volgorde: Hoorn vertrek 17.23 uur, Amsterdam aankomst 17.54 uur, vertrek 18.01 uur, Utrecht aankomst 18.28 uur, vertrek 18.36 uur, Den Bosch 19.15 uur, vertrek 19.16 uur en Tilburg aankomst 19.32 uur. De genoemde tijden zijn nog indicatief.


LET OP: iedere vrijwilliger die mee wil reizen, meldt zich individueel aan via het mailadres HRNdag@mat54.nl Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Bij 190 aanmeldingen is de 766 zitvol. Geef daarbij aan bij welke organisatie je medewerker bent en waar je in wilt stappen.
Enkele dagen voor vertrek ontvangen de meereizende vrijwilligers op het mailadres waarmee ze zich hebben aangemeld een QR-code waarmee ze op de in- en uitstapstations de poortjes kunnen openen om bij de 766 te komen. Bij overintekening wordt dit binnen 24 uur gemeld aan degene voor wie geen plek meer is in de extra trein.

LET OP 2: voor de reis naar en van de in- en uitstapstations is een regulier vervoersbewijs nodig. Tot en met zondag 14 oktober heeft Albert Heijn nog een goedkope dagkaart in de aanbieding, die hiervoor uitkomst kan bieden. Helaas is deze online uitverkocht, maar er zijn wel Albert Hein-0vestigingen die de kaart nog in voorraad hebben.


Tot slot: de inzet van stel 766 is een buitenkansje: groot genoeg om veel mensen naar Hoorn te brengen en bovendien helemaal in stijl, met historisch materieel. Maar net als al het andere museummaterieel is de inzet en het onderhoud van het stel kostbaar. Omdat we als HRN pas in een laat stadium met dit idee aan de slag konden gaan, is er geen budget. We bevelen van harte bij jullie aan, om op zaterdag 3 november per persoon een kleine bijdrage van € 5,00 te doneren als kleine tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van de 766. Daarvoor zal tijdens de rit jullie aandacht worden gevraagd.

We hopen natuurlijk dat jullie in groten getale gebruik maken van de mogelijkheid om met hondekoptreinstel 766 mee te reizen naar de bijeenkomst in Hoorn!
-->

dinsdag 9 oktober 2018

Een historische atlas van het mobiele erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werkt regelmatig (mee) aan erfgoedatlassen, variërend van de Bosatlas voor het Cultureel Erfgoed tot een atlas voor historische fabrieksschoorstenen. Maar een atlas van mobiel erfgoed (in een ruimtelijke context), die is er nog niet. De Stichting Mobiele Collectie Nederland vroeg de RCE daarom eerder dit jaar om een atlas van het mobiele erfgoed te ontwikkelen. Graag laten we u in deze bijeenkomst op woensdag 12 december 2018 de contouren van de nieuwe atlas zien en gaan we met u in gesprek over het vervolg.
Nederland wordt al meer dan een eeuw doorkruist door wegen, kanalen, spoorlijnen en vliegroutes. Weinig landen kennen zo’n grote dichtheid van infrastructuur en zo’n rijke historie als het gaat om mobiliteit als Nederland. De brede collectie Nederland van mobiel erfgoed is daar de levende getuige van.
In drie presentaties gaan we in op de huidige stand van zaken. U krijgt een overzicht gepresenteerd van voorgaande historische atlassen waar de RCE aan heeft gewerkt. Vervolgens komt de historische infrastructuur aan de orde: vervlogen vliegvelden, klassieke kanalen, tramnetten en buslijnen, spoortrajecten en rijkswegen. Tenslotte bespreken we de digitale atlas van de historische infrastructuur, waarvan we u een eerste ontwerp laten zien.
 
Voor wie?
Natuurlijk voor alle mensen die werken met mobiel erfgoed. Ook geïnteresseerden en betrokkenen zijn zeer welkom.


Informatie over het platform is ook op de site van de RCE te vinden.
 
Zet de datum van 12 december vast in uw agenda! De bijeenkomst vindt plaats bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.