zondag 9 februari 2014

FEDECRAIL zoekt onderzoeksideeën

Fedecrail is aangezocht om in Europees verband een onderzoek te starten naar een onderwerp met een innovatief karakter, dat van belang is voor onze sector. In eerste instantie wordt aan een technologisch vernieuwend onderwerp gedacht, maar andere ideeën zijn welkom. Het onderzoek kan bijv. betrekking hebben op het ontwikkelen van innovaties om bijv. de milieubelasting tegen te gaan (zoals het werken met milieuvriendelijker brandstoffen en/of smeermiddelen). 
Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit het EU HORIZON 2020 programma en dient binnen de kaders van Horizon 2020 programma te vallen. Voor nadere informatie over dit programma kunt u hier terecht.
Fedecrail vraagt daarom aan de rail heritage organisaties in Europa én haar medewerkers of zij ideeën kunnen inbrengen voor een dergelijk onderzoek. Omdat de betrokken onderzoeksvoorstellen begin april 2014 moeten zijn ingediend, hoopt Fedecrail op een snelle respons. Reacties kunnen gericht worden aan Fedecrail.