vrijdag 22 januari 2016

Nationaal Register Railmonumenten - Verslag 2013 - 2014

-->
Enkele weken geleden is het verslag verschenen van het Nationaal Register Rail- monumenten over de periode 2013-2014.

Nadat in de voorafgaande verslagperiode (2011-2012) kon worden stilgestaan bij het twaalf-en-een-half jarig bestaan van het Nationaal Register Railmonumenten, werden in de periode 2013-2014, naast de reguliere werkzaamheden op het gebied van beoordeling en registratie, de nodige activiteiten op het gebied van evaluatie en inhoudelijke en procedurele aanpassingen ontplooid. Die evaluatie betreft het Nationaal Register Railmonumenten zèlf met bijbehorende procedures en de externe relaties met de stichting Mobiele Collectie Nederland en het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME).
 Deze onderwerpen komen in het verslag achtereenvolgens aan de orde.
U kunt het complete verslag hier (na opening van de pagina naar onderen scrollen) vinden.