maandag 4 maart 2019

Nationaal Register RailErfgoed – verslag 2017-2018


Het verslag van het Nationaal Register RailErfgoed over de jaren 2017 en 2018 is verschenen. Dat verslag is hier te vinden. Net als in de voorafgaande perioden werden de afgelopen twee jaar naast de reguliere werkzaamheden op het gebied van beoordeling en registratie, de nodige activiteiten op het gebied van inhoudelijke en procedurele aanpassingen ontplooid. Die evaluatie betreft het Nationaal Register RailErfgoed zèlf met bijbehorende procedures en de externe samenwerking, met name met de stichting Mobiele Collectie Nederland  (MCN) en het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME).
In het verslag is onder andere aandacht voor de beoordeling van het Amsterdamse metrostel M23 (de ‘Zilvermeeuw’), dat een A-status kreeg toebedeeld in het Register, waarbij het object gerelateerd werd aan alles wat zich in de jaren 1970 rond de bouw van de eerste metrolijn in Amsterdam afspeelde; de nieuwe woonwijk Bijlmermeer, de inzichten omtrent stedenbouw en stadsontwikkeling en de daarmee samenhangende stadsspoorplannen, het verzet tegen de metro, de Nieuwmarktrellen enz. In die ruime context staat deze metro voor veel meer dan alleen vervoer van A naar B en de technische aspecten van het stel.
-->