maandag 8 januari 2018

Europees jaar van het Cultureel Erfgoed - Aandacht voor Industrieel Erfgoed


Het Europees Jaar voor het Cultureel Erfgoed. is een initiatief van de Europese Commissie en het Europees Parlement, maar krijgt in alle landen een eigen invulling - voor Nederland zie onder meer hierHet Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed komt thans in alle landen op kruissnelheid. Ook de campagne die door EFAITH (European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage) op touw gezet wordt om binnen dat jaar het industrieel en technisch erfgoed sterk te promoten.
EFAITH heeft er voor gekozen om vooral de initiatieven van vrijwilligers en verenigingen naar voor te schuiven, om aldus de rol en aanpak van de vrijwilligerssector te versterken. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op een gezamenlijke Europese aanpak.
Een van de actiepunten zijn de thema-maanden (zie hier) - en op 15 januari dient we EFAITH een eerste lijst van activiteiten voor de maand maart in bij het EYCH2018 secretariaat van de Europese Commissie.
De maand maart staat in het teken van het erfgoed van energie en aandrijven - zodat molens, stoommachines, motoren, oude elektrische centrales etc. dan centraal staan. Voor het weekend van 17/18 maart werd de idee van een Europese stoomdag gelanceerd. Alle organisaties kunnen dat weekend en de verschillende maanden op de eigen locatie invullen naar eigen mogelijkheden en wensen, van een opendeurdag, een feestje, een tentoonstelling, tot een debat. De belangrijkste bedoeling is het publiek te laten kennis maken met de werking en inzet van de verenigingen, en met het thema waar zij rond actief zijn - en uiteraard via die weg ook steun losweken voor hun werking en voor het behoud van het industrieel erfgoed. Daarom is het niet nodig dat er in maart 'gestoomd' wordt - daarvoor is in de railsector waarschijnlijk het thema van de maanden juli en augustus belangrijker (transport en reizen).

Een ander project dat EFAITH in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed opzet is het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking tussen verenigingen in de vorm van 'verbroedering' - waarbij twee verenigingen uit twee verschillende landen het engagement aangaan om samen te werken en informatie en ervaringen te delen. Zie daarvoor http://industrialheritage.eu/twinning 

Mochten jullie mogelijkheden zien om op een of andere wijze deel te nemen aan het geplande stoomweekend of in het kader van het thema Transport en reizen in juli en augustus, laat dat dan zo snel mogelijk weten aan EFAITH. Omdat het Europees secretariaat van EFAITH thans in Vlaanderen gevestigd is kan EFAITH ook vlot op Nederlandstalige berichten in het Nederlands reageren. De meeste informatie op de website - www.industrialheritage.eu - is echter in het Engels. Indien U of één van Uw leden een activiteit plant in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, en daarvoor graag het officiële logo zou willen gebruiken, dan dient U voor wat betreft activiteiten die kaderen in de themamaanden en activiteiten die U samen met buitenlandse partners opzet, EFAITH zo spoedig mogelijk het formulier in bijlage terug te zenden. Dat kan naar de secretaris van EFAITH, Adriaan Linters, te bereiken via secretariat@e-faith.org. De eerste projecten en initiatieven die via EFAITH erkend worden zullen midden januari bekendgemaakt worden.


EFAITH is één van de stakeholders van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, en daarom - onder bepaalde voorwaarden - gemachtigd om het gebruik toe te staan van het officiële label van het Europees Jaar.
Over de voorwaarden om een label te mogen gebruiken zie : http://industrialheritage.eu/EYCH2018/logo
Over de prioriteiten die vanuit de Europese Commissie gelegd worden, zie : http://industrialheritage.eu/EYCH2018-spearheads