donderdag 28 juni 2018

Kamervragen over Electrische Museumtramlijn Amsterdam

De ChristenUnie stelde de Minister van OCW, mevrouw Ingrid Engelshoven, een maand geleden vragen over de positie waar de Electrische Museumtramlijn Amsterdam (EMA) in terecht is gekomen en heeft haar gevraagd actie te ondernemen voor het behoud van de historische tramlijn. Het beginpunt van de lijn bij het Haarlemmermeer-station en de loodsen waar de klassieke trams van de stichting staan dreigen namelijk te verdwijnen in verband met woningbouw.

CU-kamerlid Carla Dik-Faber vindt dat 'buitengewoon spijtig en onwenselijk' en verzoekt de minister met  de gemeente Amsterdam in gesprek te gaan om de museumtramlijn te redden. 

Maar in een antwoord op de kamervragen zegt de minister dat de gemeente Amsterdam aan zet is. 'Het verlies van historische trams en de museumspoorlijn zou uiteraard zeer spijtig zijn en ik hoop dan ook dat de EMA en Amsterdam tot een passende oplossing komen,' zo schrijft zij. Zij zegt ook dat de gemeente bereid is opnieuw met de EMA in gesprek te gaan, om samen tot een oplossing te komen. 'Van de gemeente mag wel verwacht worden dat zij de EMA daarbij ondersteunt en geen onnodig zware eisen stelt', zo stelt de minister. 


De minister heeft de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) gevraagd om de vrijwilligers van de EMA te ondersteunen bij het ontwikkelen van een toekomstvisie . 'Daarnaast', zo schrijft ze, 'kan mogelijk een beroep gedaan worden op de regeling `bijdrage mobiel erfgoed’ bij het Mondriaan Fonds dat zowel projecten als ook haalbaarheidsonderzoek ondersteunt'.
-->

De gemeenteraad van Amstelveen nam afgelopen week unaniem een motie aan van de ChristenUnie, waarin Burgemeester en Wethouders worden opgeroepen zich in te zetten voor het behoud van de elektrische museumtram in Amstelveen en waarin de historische trams als 'één van de beeldbepalers van het culturele Amstelveen' worden genoemd.

Volgens het AD wacht de gemeente Amsterdam eerst een uitspraak van de Raad van State af, waar de EMA een procedure is gestart tegen het besluit. Op internet staat een petitie voor het behoud van de tramlijn en die is inmiddels al meer dan 15.000 keer ondertekend.'