dinsdag 19 januari 2021

Op 1 februari 2021 gaat het loket van Kickstart Cultuurfonds opnieuw open.

Onder andere musea kunnen weer een aanvraag indienen bij het Kickstart Cultuurfonds om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te voeren, zodat instellingen publiek veilig kunnen ontvangen en voorstellingen en tentoonstellingen corona-proof plaatsvinden.

Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds dat in 2021 circa 20 miljoen euro te besteden heeft. Het fonds is opgericht om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. Instellingen die géén meerjarige exploitatiesubsidie krijgen van het ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen in de periode in 2021 – 2024 komen voor ondersteuning in aanmerking.

In 2020 heeft het Kickstart Cultuurfonds 418 maal geld toegekend aan de culturele sector. Ontvangers in de railmuseasector waren de Stoomtrein Goes-Borsele, Het Spoorwegmuseum in Utrecht en RTM Ouddorp.

 Het Spoorwegmuseum ontving een bijdrage voor het dekken van de kosten van de tentoonstelling Tosti's Truffels Treinen.