woensdag 17 maart 2021

Nieuwe regeling Themafonds Erfgoedvrijwilligers

Van 1 maart t/m 30 april kunnen erfgoedorganisaties een aanvraag doen voor educatieve projecten of apparatuur die erfgoedvrijwilligers ondersteunen in hun werkzaamheden. Deze regeling is voor erfgoedorganisaties, waarvan de vrijwilligers het kloppend hart vormen.

Tienduizenden mensen zetten zich met hart en ziel in om ons cultureel erfgoed te behouden. Ze zijn essentieel om de talloze monumenten en musea te kunnen openstellen en hun verhalen levend te houden. Het Cultuurfonds steunt vanuit het Themafonds Erfgoedvrijwilligers erfgoedorganisaties via speciale regelingen.

 

Welke aanvragen worden ondersteund?

Erfgoedorganisaties kunnen tot en met 30 april een aanvraag doen voor initiatieven die erfgoedvrijwilligers in hun werk ondersteunen. Projecten met een educatieve en digitale insteek hebben hierbij de voorkeur. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • het versterken van de digitale aanwezigheid, door bijvoorbeeld de uitbreiding/aanpassing van de website of de database (webshop, ticketingsysteem, digitalisering collectie);
  • audiovisuele middelen zoals audiotours, films of routes met QR-technologie om publiek op passende wijze te ontvangen;
  • ‘oral history’-projecten waarbij de mondelinge verhalen van vrijwilligers worden vastgelegd en ontsloten via een website of database.

Er is een aantal voorwaarden verbonden aan de regeling: zo is deze bestemd voor kleinere erfgoedorganisaties tot 3 fte, en mag er een bedrag tussen de €1000,- en €5000,- worden aangevraagd.

Lees alle voorwaarden en details, ook van de aanvraagprocedure, op de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds.