dinsdag 9 maart 2021

Donderdag 11 maart 2021 - Kennissessie over Chroom-VI

Aankomende donderdag start HRN met kennissessies. Kennissessies zijn gratis en vrijblijvende bijeenkomsten voor alle medewerkers van de bij HRN aangesloten railmusea die interesse, vragen en/of ervaring in het thema van de sessie hebben. In de eerste kennissessie gaan we het hebben over Chroom-VI

 

Donderdag 11 maart 2021, aanvang: 19:30 – 21:00, online – Thema: ChroomVI
Al enkele jaren zijn giftige stoffen in, op en rond historisch spoorwegmaterieel een grote uitdaging voor het onderhoud, restauratie en beheer ervan. In deze kennissessie willen we samen met ervaringsdeskundigen van de railmusea maar ook een extern expert in gaan op de ChroomVI-problematiek en de vragen die leven bespreken en hopelijk beantwoorden. Ook andere gif- en schadelijke stoffen (asbest, roundup enz.) kunnen ter sprake komen. Als expert op het gebied van Chroom-VI hebben we Jan-Willem Pieters van RPS bereid gevonden een presentatie te geven over hoe om te gaan met Chroom-VI en vragen te beantwoorden. RPS heeft recent NS geadviseerd rond het Chroom-VI-vraagstuk wat daar speelt.

 

Medewerkers van railmusea worden via de besturen van hun organisaties geïnformeerd over de manier waarop ze kunnen deelnemen aan de kennissessie.