donderdag 16 juni 2016

Minister Bussemaker opent tweede Nationaal Congres Mobiel Erfgoed 2016


Rotterdam, 7 juni 2016 - Op 22 juni 2016 organiseert de stichting Mobiele Collectie Nederland het tweede Nationaal Congres Mobiel Erfgoed in Amersfoort bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Tijdens dit congres kijkt Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, terug op de behaalde resultaten van het afgelopen jaar. Met de nieuwe Erfgoedwet ontstaat namelijk meer aandacht en erkenning voor mobiel erfgoed.
In het jaar 2015 vond de behandeling deze Erfgoedwet plaats in de Tweede Kamer. Op 1 juli 2016 - enkele dagen na ons congres - treedt de nieuwe Erfgoedwet in werking. De Tweede Kamer nam twee moties op de Erfgoedwet aan die erkenning en steun bieden aan het mobiel erfgoed. Diverse projecten zijn inmiddels met steun van de Rijksoverheid in gang gezet om het mobiel erfgoed te behouden en te gebruiken. Het project 'Toonbeelden van mobiel erfgoed' is hier een voorbeeld van.
Tijdens het congres vertellen verschillende gastsprekers over deze projecten. Allereerst vertelt dr. Joop de Jong, directeur MA Kunst & Erfgoed aan de Universiteit Maastricht, over het project Toonbeelden van Mobiel Erfgoed. De nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de digitale portal worden door drs. Luc Brugman toegelicht. Kwartiermaker prof. dr. John Koster vertelt over de professionalisering van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. Minister Bussemaker reageert in een vraaggesprek op de projecten die de Mobiele Collectie Nederland ontwikkelt. Tijdens de workshoprondes kan men kiezen uit de thema’s Portal en Register. De workshop ‘Lokaal beleid en toonbeelden van mobiel erfgoed’ is voor alle deelnemers georganiseerd.     
Het congres is bedoeld voor betrokkenen bij het Rijk, gemeenten en provincies, beleidsmakers en politici, fondsen en sponsors, consultants en ondernemers, musea en erfgoedorganisaties, de toeristische sector en het onderwijs. De organisatie van het congres is in handen van de stichting Mobiele Collectie Nederland en het Mobiel Erfgoed Centrum, in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Over de Mobiele Collectie Nederland
De stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is een landelijke organisatie voor museale en particuliere eigenaren van mobiel erfgoed in Nederland. De stichting MCN is het samenwerkingsverband van de koepelorganisaties FVEN (Federatie Varend Erfgoed Nederland), HRN (Historisch Railvervoer Nederland), FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) en NFHL (Nationale Federatie Historische Luchtvaart).
Noot voor de redactie:
Meer weten over het Nationaal Congres Mobiel Erfgoed? Neem contact op met Martine van Lier (Martine.v.lier@gmail.com) (06 4042 7576)
Meer weten over de Mobiele Collectie Nederland?  www.mobiel-erfgoed.nl